Ivančna Gorica

Regija

Osrednjeslovenska

Opis kraja

Dvanajst biserov, naših dvanajst krajevnih skupnosti, v celoto povezuje občinsko središče Ivančna Gorica. Geografsko izjemno ugodno umeščen kraj povezuje tudi tri velike pokrajinske enote Slovenije: Dolenjsko podolje, Suho krajino in Posavsko hribovje, temu primerna pa je tudi njegova pomembna prometna lega, ki se nahaja neposredno na prometnih oseh železniške proge Ljubljana-Novo mesto in Dolenjske avtoceste.

vančna Gorica je današnjo podobo izoblikovala predvsem v zadnjih nekaj desetletjih, njeno zgodovinsko izpričanost pa dokazujejo številna arheološka najdišča in rimski miljnik, ki je tudi simbol občine Ivančna Gorica. Poleg trgovske, gostinske in obrtne dejavnosti se tu pospešeno razvija tudi industrija, kraj pa se ponaša še s srednjo šolo Josipa Jurčiča in novo cerkvijo svetega Jožefa. Med pomembne javne objekte je potrebno prišteti tudi nogometni stadion ter večnamensko športno dvorano Osnovne šole Stična, arhitekturno dediščino pa predstavljata rojstna hiša Mihe Kastelica, urednika in izdajatelja Kranjske č'belice v Gorenji vasi ter Fedransbergova domačija iz 18. stol. na Malem Hudem.

Ivančna Gorica s središčno lego v občini služi kot odlično izhodišče za obisk številnih kulturno-zgodovinskih in turističnih točk v okolici, center dogajanja pa vsaj ob koncih tedna predstavlja Tržnica Ivančna Gorica, kjer domači kmetje, pridelovalci, rokodelci in obrtniki ponujajo domače pridelke in izdelke. Tržnica igra pomembno vlogo tudi pri oblikovanju in izvajanju programa lokalne samooskrbe s hrano in se s svojo ponudbo lepo zliva s sicer pretežno podeželskim značajem celotne občine Ivančna Gorica. Tradicionalno dobra obiskanost omenjenih prireditev pa vsako leto dokazuje, da se obiskovalci v vseh dvanajstih krajevnih skupnostih, ki tvorijo občino Ivančna Gorica, počutijo prijetno in domače.

Kraji v krajevni skupnosti Ivančna Gorica: Gorenja vas, Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo in Vrhpolje pri Šentvidu.

Turistični ponudniki: Ivančna Gorica - Gostilna Krjavelj, Gostilna na Sokolski, Gostilna Zadružni hram, Okrepčevalnica pri Frenku, Slaščičarna Center; Gorenja vas - Sadjarstvo in predelava sadja Kmetija Erjavec.

Virtualni sprehod