Cerkev Svetega Roka

Kulturna znamenitost

Kulturna znamenitost, Cerkev/ Samostan

Regija

Jugovzhodna

Opis točke

Pokopališka cerkev, za katero je izdelal načrt dekan Vincenc Volk, je bila sezidana leta 1843, kar je razvidno iz kronograma nad portalom. Cerkev, ki ima na vsaki strani vhoda zvonik, je grajena v obliki rotunde s prizidanim prezbiterijem in prostorom za kor.

Notranjščino je leta 1894 poslikal Franc Blaznik. Vsi trije oltarji, od katerih stranska posnemata rokokojske motive, so iz sredine prejšnjega stoletja. Slike nimajo posebne vrednosti. V zunanje stene cerkve je vzidanih nekaj novejših nagrobnikov in del nagrobnega kamna iz leta 1635. Zelo blizu stoji na majhni planoti grkokatoliška cerkev Cirila in Metoda, ki je bila sezidana leta 1903 po prizadevanju v Metliko priseljenega Žumberčana Daka Makarja in grkokatoliškega župnika Ilije Hraniloviča. Ikonostas in slike v cerkvi so delo podobarja Jerneja Jereba.

Virtualni sprehod